Vés al contingut

Avís legal

El lloc web i el domini serralleriajoanbosch.cat corresponen a Serrallería Joan Bosch. Fa referència a les dades que tracta en l’exercici de les seves activitats comercials de prestació de diferents serveis publicitaris i comunicatius, donant compliment a l’Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 de abril de 2016).

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Serrallería Joan Bosch, o a tercers que han autoritzat el seu ús específicament al seu lloc web. Serrallería Joan Bosch presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Serrallería Joan Bosch n’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Serrallería Joan Bosch, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel · ligent intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de serralleria Joan Bosch ni els clients de Serrallería Joan Bosch sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a serralleriajoanbosch.cat (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Encara Serrallería Joan Bosch actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui d’el tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Serrallería Joan Bosch manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Serrallería Joan Bosch fins a la confirmació expressa d’una comanda.

Serrallería Joan Bosch no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.